Краткий молитвослов

МОЛИТВЫ УТРЕННИЕ

Молитва предначинательная
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Молитва Святому Духу
Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша2.

Трисвятое
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь3.

Молитва ко Пресвятой Тро́ице
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды).
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичные
Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м4 в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.
Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой Тро́ице
От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50
Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры
Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва 1‑я, святого Макария Великого (†390–391)
Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я, того же святого
От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, Распны́йся во́лею и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва 3‑я, того же святого
К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4‑я, того же святого
Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5‑я, святого Василия Великого (†379)
Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, сердца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по де́лом его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в.  Ами́нь.

Молитва 6‑я, того же святого
Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, якo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Твоего́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 7‑я, ко Пресвятой Богоро́дице
Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ оживи́. Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотвори́. Врача́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника. Но́ва сотвори́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Твоего́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и Бо́гу благоутро́бному принеси́. Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотвори́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 8‑я, ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́
Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 9‑я, к Ангелу-Хранителю
Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва 10‑я, ко Пресвятой Богоро́дице
Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́нна еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание молитв
Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем5.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

ТРИ КАНОНА: 1. Умилительный Господу нашему Иисусу Христу. 2. Пресвятой Богородице. 3. Ангелу Хранителю.

Молитва предначинательная
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!

Молитва Святому Духу
Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша2.

Трисвятое
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь3.

Молитва ко Пресвятой Тро́ице
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть: препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.

или: Го́споди Иису́се Христе́́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя гре́шнаго.

Иису́се Сладча́йший Христе́, Иису́се долготерпели́ве, души́ моея́ я́звы исцели́, Иису́се, и услади́ се́рдце мое́, Многоми́лостиве, молю́ся, Иису́се Спа́се мой, да велича́ю Тя, спаса́емый.

Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.

Иису́се Сладча́йший Христе́, Иису́се, отве́рзи покая́ния ми дверь, человеколю́бче Иису́се, и приими́ мя, Тебе́ припа́дающа и те́пле прося́ща, Иису́се Спа́се мой, согре́шений проще́ния.
Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Иису́се Сладча́йший Христе́, Иису́се, исхити́ мя из руки́ льсти́ваго велиа́ра, Иису́се, и сотвори́ десна́го предстоя́теля сла́вы Твоея́, Иису́се Спа́се мой, ча́сти шу́ия мя избавля́яй.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Иису́са ро́ждшая Бо́га, Влады́чице, моли́ о непотре́бных рабе́х, Пречи́стая, я́ко да му́ки моли́твами Твои́ми изба́вимся, Нескве́рная, оскверне́ннии, сла́вы присносу́щныя наслажда́ющеся.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Мно́гими содержи́мь напа́стьми, к Тебé прибегаю́, спасéния иски́й: о Ма́ти Сло́ва и Дéво, от тя́жких и лю́тых мя спаси́.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Страстéй мя смуща́ют прило́зи, мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу: умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Спа́са ро́ждшую Тя и Бо́га, молю́, Дéво, изба́витися ми лю́тых: к Тебé бо ны́не прибегая́, простира́ю и ду́шу и помышлéние.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Неду́гующа тéлом и душéю, посещéния Божéственнаго и промышлéния от Тебé сподо́би, еди́на Богома́ти, я́ко Благая́, Блага́го же Роди́тельница.
Иисусу: Го́споди Иису́се Христé Бо́же мой, поми́луй мя.
Песнь вос пéти и восхвали́ти, Спа́се, Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, безпло́тному А́нгелу, наста́внику и храни́телю моему́.
Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Еди́н аз в неразу́мии и в лéности ны́не лежу́, наста́вниче мой и храни́телю, не оста́ви менé погибаю́ща.
Слава: Ум мой твоéю моли́твою напра́ви, твори́ти ми Бо́жия повелéния, да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми злых наста́ви мя, молю́ся ти.
И ныне: Моли́ся, Деви́це, о мне, рабé Твоéм, ко Благода́телю, сохрани́телем мои́м А́нгелом, и наста́ви мя твори́ти за́поведи Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́.

Песнь 3
Ирмос: На ка́мени мя ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́. Возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти: несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.
Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Услы́ши, человеколю́бче Иису́се мой, раба́ Твоего́, вопию́ща во умиле́нии, и изба́ви мя, Иису́се, осужде́ния и му́ки, еди́не долготерпели́ве, Иису́се Сладча́йший многоми́лостиве.
Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Подъими́ раба́ Твоего́, Иису́се мой, припа́дающа со слеза́ми, Иису́се мой, и спаси́́, Иису́се мой, ка́ющагося мя и гее́нны, Влады́ко, изба́ви, Иису́се Сладча́йший многоми́лостиве.
Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Вре́мя, Иису́се мой, е́же дал ми еси́, во стра́сти ижди́х, Иису́се мой. Те́мже, Иису́се мой, не отве́ржи мя, но воззови́, молю́ся, Влады́ко Иису́се Сладча́йший, и спаси́́.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Де́во, ро́ждшая Иису́са моего́, моли́ изба́вити мя гее́нны, еди́но предста́тельство оскорбля́емых, Богоблагода́тная, и сподо́би мя жи́зни, Всенепоро́чная, нестаре́ющияся.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Пред ста́тельство и покро́в жи́зни моея́ полагаю́ Тя, Богороди́тельнице Дéво: Ты мя окорми́ ко приста́нищу Твоему́, благи́х вино́вна, вéрных утверждéние, еди́на Всепéтая.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Молю́, Дéво, душéвное смущéние и печа́ли моея́ бу́рю разори́ти: Ты бо, Богоневéстная, нача́льника тишины́ Христа́ родила́ еси́, еди́на Пречи́стая.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Благодéтеля ро́ждши до́брых вино́внаго, благодея́ния бога́тство всем источи́, вся бо мо́жеши, я́ко си́льнаго в крéпости Христа́ ро́ждши, Богоблажéнная.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Лю́тыми неду́ги и болéзненными страстьми́ истяза́ему, Дéво, Ты ми помози́: исцелéний бо неоску́дное Тя знаю́ сокро́вище, Пренепоро́чная, не иждива́емое.
Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Все помышлéние моé и ду́шу мою́ к тебé возложи́х, храни́телю мой; ты от вся́кия мя напа́сти вра́жия изба́ви.
Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Враг попираéт мя, и озлобля́ет, и поуча́ет всегда́ твори́ти своя́ хотéния; но ты, наста́вниче мой, не оста́ви менé погиба́юща.
Слава: Пéти песнь со благодарéнием и усéрдием Творцу́ и Бо́гу даждь ми, и тебé, благо́му А́нгелу храни́телю моему́: изба́вителю мой, изми́ мя от враг озлобляю́щих мя. И ныне: Исцели́, Пречи́стая, моя́ многонеду́жныя стру́пы, я́же в души́, прожени́ враги́, и́же при́сно бо́рются со мно́ю.
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Седален, глас 1‑й
Спа́се мой Иису́се, блу́днаго спасы́й, Спа́се мой Иису́се, прие́мый блудни́цу, и мене́ ны́не поми́луй, Иису́се многоми́лостиве, спаси́, уще́дри, о Иису́се благоде́телю, я́коже, Благоутро́бне, Манасси́ю, Иису́се мой, я́ко Еди́н человеколю́бец.
Седален Ангелу, глас 2
Слава: От любвé душéвныя вопию́ ти, храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мой А́нгеле: покры́й мя и соблюди́ от лука́ваго ловлéния всегда́, и к жи́зни наста́ви небéсней, вразумляя́ и просвещая́ и укрепляя́ мя.

Богородичен
И ныне: Богоро́дице безневéстная Пречи́стая, Я́же без сéмене ро́ждши всех Влады́ку, Того́ со А́нгелом храни́телем мои́м моли́, изба́вити ми ся вся́каго недоумéния, и да́ти умилéние и свет души́ моéй и согрешéнием очищéние, Я́же еди́на вско́ре заступаю́щи.

Песнь 4
Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел, но Сам, Го́споди, вопло́щся, и спасл еси́ всего́ мя челове́ка. Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Исцели́, Иису́се мой, души́ моея́ я́звы, Иису́се мой, молю́ся, и руки́ мя исхити́, Иису́се мой благоутро́бне, душетле́ннаго велиа́ра, и спаси́.
Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Согреши́х, Иису́се мой Сладча́йший, благоутро́бне; Иису́се мой, спаси́ мя, прибега́ющаго к покро́ву Твоему́, Иису́се долготерпели́ве, и Ца́рствия Твоего́ мя сподо́би.
Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Никто́же согреши́, Иису́се мой, я́коже согреши́х аз, окая́нный, но припа́даю моля́ся, Иису́се мой, спаси́ мя и жи́зни, Иису́се мой, насле́дие ми да́руй.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Всепе́тая, Иису́са ро́ждшая Го́спода, Того́ моли́ изба́вити му́ки вся, пою́щия Тя, и Богоро́дицу вои́стинну имену́ющия.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Страстéй мои́х смущéние, ко́рмчию ро́ждшая Го́спода, и бу́рю ути́ши мои́х прегрешéний, Богоневéстная.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Милосéрдия Твоего́ бéздну призыва́ющу пода́ждь ми, Я́же Благосéрдаго ро́ждшая и Спа́са всех пою́щих Тя.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Наслажда́ющеся, Пречи́стая, Твои́х дарова́ний, благода́рственное воспева́ем пéние, вéдуще Тя Богома́терь.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
На одрé болéзни моея́ и нéмощи низлежа́щу ми, яко Боголюби́ва, помози́, Богоро́дице, еди́на Приснодéво.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Надéжду и утверждéние и спасéния стéну не дви́жиму иму́ще Тя, Всепеéтая, неудо́бства вся́каго избавля́емся.
Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Моли́ Человеколю́бца Бо́га ты, храни́телю мой, и не оста́ви менé, но при́сно в ми́ре житиé моé со блюди́ и пода́ждь ми спасéние необори́мое.
Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Я́ко засту́пника и храни́теля животу́ моему́ приéм тя от Бо́га, А́нгеле, молю́ тя, святы́й, от вся́ких мя бед свободи́.
Слава: Мою́ сквéрность твоею́ святы́нею очи́сти, храни́телю мой, и от ча́сти шу́ия да отлучéн бу́ду моли́твами твои́ми и прича́стник сла́вы явлю́ся.
И ныне: Недоумéние предлежи́т ми от обышéдших мя зол, Пречи́стая, но изба́ви мя от них ско́ро: к Тебé бо еди́ней прибего́х.

Песнь 5
Ирмос: Просвеще́ние во тме лежа́щих, спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мой, к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, просвети́ мя сия́нием Твои́м: ино́го бо ра́зве Тебе́ бо́га не зна́ю.
Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Ты просвеще́ние, Иису́се мой, ума́ моего́, Ты спасе́ние отчая́нныя души́ моея́, Спа́се, Ты, Иису́се мой, му́ки изба́ви и гее́нны мя, зову́ща: спаси́, Иису́се мой Христе́, мя окая́ннаго.
Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Всеконе́чно, Иису́се мой, ко стра́сти безче́стия низве́ржен ны́не зову́: Ты, Иису́се мой, по́мощи ми ру́ку низпосла́в, исто́ргни зову́ща: спаси́, Иису́се мой Христе́, мя окая́ннаго.
Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Оскверне́н ум, Иису́се мой, обнося́, взыва́ю Ти: очи́сти мя от скве́рны прегреше́ний и изба́ви мя во глубины́ зло́бы от неве́дения низпопо́лзшагося, Спа́се Иису́се мой, и спаси́ мя, молю́ся.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Иису́са ро́ждшая, Отрокови́це Богороди́тельнице, Того́ умоли́ спасти́ вся правосла́вныя, мона́хи и мирски́я, и гее́нны изба́вити зову́щия: ра́зве Тебе предста́тельства тве́рдаго не зна́ем.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Испо́лни, Чи́стая, весéлия сéрдце моé, Твою́ нетлéнную даю́щи ра́дость, весéлия ро́ждшая вино́внаго.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Изба́ви нас от бед, Богоро́дице Чи́стая, вéчное ро́ждши избавлéние, и мир, всяк ум преиму́щий.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Разреши́ мглу прегрешéний мои́х, Богоневéсто, просвещéнием Твоея́ свéтлости, Свет ро́ждшая Божéственный и превéчный.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Исцели́, Чи́стая, души́ моея́ неможéние, посещéния Твоего́ сподо́бльшая, и здра́вие моли́твами Твои́ми пода́ждь ми.
Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Я́ко имéя дерзновéние к Бо́гу, храни́телю мой святы́й, Сего́ умоли́ от оскорбля́ющих мя зол изба́вити.
Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Свéте свéтлый, свéтло просвети́ ду́шу мою́, наста́вниче мой и храни́телю, от Бо́га да́нный ми А́нгеле.
Слава: Спя́ща мя зле тягото́ю грехо́вною, я́ко бдя́ща сохрани́, А́нгеле Бо́жий, и возста́ви мя на славосло́вие молéнием твои́м.
И ныне: Мари́е, Госпожé Богоро́дице безневéстная, надéждо вéрных, вра́жия возношéния низложи́, пою́щия же Тя возвесели́.

Песнь 6
Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли, Бо́же, мя возведи́.
Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Иису́се мой Христе́ многоми́лостиве, испове́дающася приими́ мя, Влады́ко, о Иису́се, и спаси́ мя, и от тли, Иису́се, мя исхити́.
Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Иису́се мой, никто́же бысть ин блудни́к, я́коже аз, стра́стный, о Иису́се человеколю́бче: но Ты, Иису́се, мя спаси́.
Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Иису́се мой, блудни́цу и блу́днаго, и Манасси́ю и мытаря́ преидо́х, о Иису́се мой, страстьми́, и разбо́йника, Иису́се, и ниневи́тяны.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Иису́са Христа́ моего́ ро́ждшая, Пречи́стая Де́во, еди́на нескве́рная, оскверне́на су́ща мя моли́тв Твои́х иссо́пом ны́не очи́сти.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Смéрти и тли я́ко спасл есть, Сам Ся изда́в смéрти, тлéнием и смéртию моé естество́ я́то бы́вшее, Дéво, моли́ Го́спода и Сы́на Твоего́, враго́в злодéйствия мя изба́вити.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Предста́тельницу Тя живота́ вем и храни́тельницу твéрду, Дéво, и напа́стей реша́щу молвы́, и нало́ги бесо́в отгоня́ющу; и молю́ся всегда́, от тли страстéй мои́х изба́вити мя.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Я́ко стéну прибéжища стяжа́хом, и душ всесовершéнное спасéние, и простра́нство в ско́рбех, Отрокови́це, и просвещéнием Твои́м при́сно ра́дуемся: о Влады́чице, и ны́не нас от страстéй и бед спаси́.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
На одрé ны́не немощствуя́й лежу́, и несть исцелéния пло́ти моéй: но, Бо́га и Спа́са ми́ру и Изба́вителя неду́гов ро́ждшая, Тебé молю́ся, Благо́й: от тли неду́г возста́ви мя.
Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Вся́ких мя напа́стей свободи́, и от печа́лей спаси́, молю́ся ти, святы́й А́нгеле, да́нный ми от Бо́га, храни́телю мой до́брый.
Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Освети́ ум мой, бла́же, и просвети́ мя, молю́ся ти, святы́й А́нгеле, и мы́слити ми полéзная всегда́ наста́ви мя.
Слава: Уста́ви сéрдце моé от настоя́щаго мятéжа и бдéти укрепи́ мя во благи́х, храни́телю мой, и на́стави мя чу́дно к тишинé живо́тней.
И ныне: Сло́во Бо́жие в Тя всели́ся, Богоро́дице, и человéком Тя показа́ небéсную лéствицу; Тобою́ бо к нам Вы́шний сошéл есть.
Го́споди, поми́луй. (Трижды.) Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песнь 7
Ирмос: О́бразу злато́му на по́ле Деи́ре служи́му, трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния, посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Христе́ Иису́се, никто́же согреши́ на земли́ от ве́ка, о Иису́се мой, я́коже согреши́х аз, окая́нный и блу́дный. Те́мже, Иису́се мой, вопию́ Ти: пою́ща мя уще́дри, благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Христе́ Иису́се, ко стра́ху Твоему́, вопию́, пригвозди́ мя, о Иису́се мой, и окорми́ ны́не ко приста́нищу благооти́шному, я́ко да, Иису́се мой ще́дре, пою́ Ти спаса́емый: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Христе́ Иису́се, тма́ми обеща́х Тебе́, стра́стный, о Иису́се мой, покая́ние, но солга́х окая́нный. Те́мже, Иису́се мой, вопию́ Ти: нечу́вственне пребыва́ющую ду́шу мою́ просвети́, Христе́, отце́в Бо́же благослове́н еси́.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Христа́ Иису́са ро́ждшая стра́нно и па́че естества́, Того́ моли́, Всенепоро́чная, я́же чрез естество́ моя́ прегреше́ния вся прости́ти ми, Отрокови́це, да зову́ спаса́емь: благослове́на еси́, Бо́га пло́тию ро́ждшая.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Наше спасéние я́коже восхотéл еси́, Спа́се, устро́ити, во утро́бу Дéвыя всели́лся еси, Ю́же ми́ру предста́тельницу показа́л еси́: отéц на́ших Бо́же, благословéн еси.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Воли́теля ми́лости, Его́ же родила́ еси́, Ма́ти чи́стая, умоли́ изба́витися от прегрешéний и душéвных скверн вéрою зову́щим: отéц на́ших Бо́же, благословéн еси́.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Сокро́вище спасéния и Исто́чник нетлéния, Тяро́ждшую, и столп утверждéния, и дверь покая́ния, зову́щим показа́л еси́: отéц на́ших Бо́же, благословéн еси́.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Телéсныя сла́бости и душéвныя неду́ги, Богороди́тельнице, любо́вию приступаю́щих к кро́ву Твоему́, Дéво, исцели́ти сподо́би, Спа́са Христа́ нам ро́ждшая.
Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Ми́лостив бу́ди ми и умоли́ Бо́га, Госпо́день А́нгеле, имею́ бо тя засту́пника во всем животé моéм, наста́вника же и храни́теля, от Бо́га дарова́ннаго ми во вéки.
Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Не оста́ви в путь шéствующия души́ моея́ окая́нныя уби́ти разбо́йником, святы́й А́нгеле, я́же ти от Бо́га предана́ бысть непоро́чне; но наста́ви ю́ на путь покая́ния.
Слава: Всю посра́мленуду́шу мою́ привожду́ от лука́вых ми по́мысл и дел: но предвари́, наста́вниче мой, и исцелéние ми пода́ждь благи́ми по́мыслы, уклоня́тимися всегда́ на пра́выя стези́.
И ныне: Прему́дрости испо́лни всех и крéпости Божéственныя, Ипоста́сная Прему́дросте Вы́шняго, Богоро́дицы ра́ди, вéрою вопию́щих: отéц на́ших Бо́же, благословéн еси́.

Песнь 8
Ирмос: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте, дела́, я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся ве́ки.
Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Тя, Иису́се мой, молю́: я́коже блудни́цу, Иису́се мой, изба́вил еси́ мно́гих согреше́ний, та́ко и мене́, Иису́се Христе́ мой, изба́ви, и очи́сти оскверне́нную ду́шу мою́, Иису́се мой.

Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Преклони́вся, Иису́се, безслове́сными сластьми́, безслове́сен яви́хся и ското́м вои́стинну, Иису́се мой, стра́стно окая́нный уподо́бихся; те́мже, Иису́се, безслове́сия мя изба́ви.
Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Впад, о Иису́се, в душетле́нныя разбо́йники, обнажи́хся оде́жды, Иису́се мой, боготка́нныя ны́не, и лежу́ ра́нами уя́звлен; еле́й, Христе́ мой, возле́й на мя и вино́.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Иису́са моего́ и Бо́га носи́вшая Христа́ несказа́нно, Богоро́дице Мари́е, Того́ моли́ при́сно от бед спасти́ся рабо́м Твои́м, и певце́м Твоим, Неискусому́жная Де́во.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
По́мощи я́же от Тебé трéбующия не прéзри, Дéво, пою́щия и превознося́щия Тя во вéки.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Неможéние души́ моея́ исцеля́еши и телéсныя болéзни, Дéво, да Тя просла́влю, Чи́стая, во вéки.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Исцелéний бога́тство излива́еши вéрно пою́щим Тя, Дéво, и превознося́щим неизречéнное Твоé рождество́.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Напа́стей Ты прило́ги отгоня́еши и страстéй нахо́ды, Дéво: тéм же Тя поéм во вся вéки.
Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
От Бо́га по́сланный, утверди́ живо́т мой, раба́ твоего́, преблаги́й А́нгеле, и не оста́ви менé во вéки.
Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
А́нгела тя су́ща бла́га, души́ моея́ наста́вника и храни́теля, преблажéнне, воспеваю́ во вéки.
Слава: Бу́ди ми покро́в и забра́ло в день испыта́ния всех человéк, во́нь же огнéм искушаю́тся дела́ благая́ же и злая́.
И ныне: Бу́ди ми помо́щница и тишина́, Богоро́дице Приснодéво, рабу́ Твоему́ и не оста́ви менé лишéна бы́ти Твоего́ влады́чества.

Песнь 9
Ирмос: От Бо́га Бо́га Сло́ва, неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те, от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди, ве́рнии единому́дренно пе́сньми велича́ем.
Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Манасси́ю, Иису́се мой, мытаря́, блудни́цу, блу́днаго, ще́дре Иису́се, и разбо́йника преидо́х, Иису́се мой, в де́лех сту́дных и безме́стных, Иису́се; но Ты, Иису́се мой, предвари́в, мя спаси́.

Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
От Ада́ма, Иису́се мой, согреши́вшия вся, пре́жде зако́на и в зако́не, Иису́се, и по зако́не, окая́нный, и благода́ти, Иису́се мой, победи́х страстьми́ окая́нно; но Ты, Иису́се мой, судьба́ми Твои́ми спаси́ мя.
Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя.
Да не отлуче́н бу́ду, Иису́се мой, неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, да не улучу́ ча́сти, Иису́се, шу́ия, Сладча́йший Иису́се; но Ты мя десны́м овца́м Твои́м, Христе́ Иису́се мой, сочета́в упоко́й, я́ко благоутро́бен.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Иису́са, Богоро́дице, Его́же носи́ла еси́, еди́на неискусому́жная Де́во Мари́е, Того́, Чи́стая, уми́лостиви, я́ко Сы́на Твоего́ и Зижди́теля, изба́вити притека́ющия к Тебе́ искуше́ний и бед, и огня́ бу́дущаго.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
То́ка слез мои́х не отврати́ся, Я́же от вся́каго лица́ вся́ку слéзу отъéшаго, Дéво, Христа́ ро́ждшая.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Ра́дости моé сéрдце испо́лни, Дéво, Я́же ра́дости приéмшая исполнéние, грехо́вную печа́ль потребля́ющи.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Приста́нище и предста́тельство к Тебé прибегаю́щих бу́ди, Дéво, и стена́ неруши́мая, прибéжище же и покро́в и весéлие.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Свéта Твоего́ заря́ми просвети́, Дéво, мрак невéдения отгоня́ющи, благовéрно Богоро́дицу Тя исповéдающих.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
На мéсте озлоблéния нéмощи смири́вшагося, Дéво, исцели́, из нездра́вия во здра́вие претворя́ющи.
Иисусу: Го́споди Иису́се Христé Бо́же мой, поми́луй мя.
Поми́луй мя, еди́не Спа́се мой, я́ко ми́лостив еси́ и милосéрд, и пра́ведных лико́в сотвори́ мя прича́стника.
Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Мы́слити ми при́сно и твори́ти, Госпо́день А́нгеле, благая́ и полéзная да́руй, я́ко си́льна яви́ в нéмощи и не поро́чна.
Слава: Я́ко имея́ дерзновéние к Царю́ Небéсному, Того́ моли́, с про́чими безпло́тными, поми́ловати мя окая́ннаго.
И ныне: Мно́го дерзновéние иму́щи, Дéво, к Вопло́щшемуся из Тебé, преложи́ мя от уз и разрешéние ми пода́ждь и спасéние, моли́тва ми Твои́ми.

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу
Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, Иже неизрече́ннаго ра́ди Твоего́ человеколю́бия на коне́ц веко́в в плоть оболки́йся от Присноде́вы Мари́и, сла́вим о нас Твое́ спаси́тельное промышле́ние раби́ Твои́, Влады́ко; песносло́вим Тя, я́ко Тебе́ ра́ди Отца́ позна́хом; благослови́м Тя, Его́же ра́ди и Дух Святы́й в мир прии́де, поклоня́емся Твое́й по пло́ти Пречи́стей Ма́тери, такове́й стра́шней та́йне послужи́вшей; восхваля́ем Твоя́ А́нгельская ликостоя́ния, я́ко воспева́тели и служи́тели Твоего́ вели́чествия; ублажа́ем Предте́чу Иоа́нна, Тебе́ крести́вшаго, Го́споди; почита́ем и провозвести́вшия Тя проро́ки, прославля́ем апо́столы Твоя́ святы́я; торжеству́ем же и му́ченики, свяще́нники же Твоя́ сла́вим; поклоня́емся преподо́бным Твои́м, и вся Твоя́ пра́ведники пе́стунствуем. Такова́го и толи́каго мно́гаго и неизрече́ннаго ли́ка Боже́ственнаго в моли́тву приво́дим Тебе́, всеще́дрому Бо́гу, раби́ Твои́, и сего́ ра́ди про́сим на́шим согреше́нием проще́ние, е́же да́руй нам всех Твои́х Ра́ди святы́х, изря́днее же святы́х Твои́х щедро́т, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице
Цари́це моя́ преблагая́, надéждо моя́ Богоро́дице, прия́телище си́рых и стра́нных предста́тельнице, скорбя́щих ра́досте, оби́димых покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко нéмощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ вéси, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебé, ни ины́я предста́тельницы, ни благи́я утéшительницы, то́кмо Тебé, о Богома́ти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во вéки веко́в. Ами́ нь.

Молитва Ангелу Хранителю
А́нгеле Христо́в святы́й, к тебé припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюдéние души́ и тéлу моему́ грéшному от свята́го крещéния, аз же своéю лéностию и свои́м злым обы́чаем прогнéвах твою́ пречи́стую свéтлость и отгна́х тя от себé всéми сту́дными дéлы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осуждéнием, презо́рством, непоко́рством, братоненавидéнием, и злопомнéнием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объядéнием без сы́тости и опи́вством, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем и блу́дным возбешéнием, имы́й самохотéние на вся́кое плотско́е вожделéние. О зло́е моé произволéние, его́ же и ско́ти безсловéснии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши воззрéти на мя, или́ приступи́ти ко мне, а́ки псу смердя́щему? Кото́рыма очи́ма, А́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, оплéтшася зле во гну́сных дéлех? Да ка́ко ужé возмогу́ отпущéния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́нием, в ня́же впада́ю по вся дни и но́щи и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосéрдися на мя грéшнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имя), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́ со всéми святы́ми, всегда́, и ны́не и при́сно и во вéки веко́в. Ами́нь.

Окончание мо­лит­в
Досто́йно есть я́ко вои́стинну бла­жи́ти Тя Бо­го­ро́­ди­цу, Приснобла­же́нную, и Пренепоро́чную, и Ма́­те­рь Бо́­га на́шего. Че­ст­не́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Бо­го­ро́­ди­цу Тя велича́ем.
Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, поми́луй на́с. Ами́нь.
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́!
Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сы́й и вся́ исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны́, и очи́сти ны́ от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.(1)
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй на́с. (Трижды)(2)
Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй на́с; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Три́жды)
Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче на́ш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хле́б на́ш насу́щный да́ждь на́м дне́сь; и оста́ви на́м до́лги на́ша, я́коже и мы́ оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ на́с во искуше́ние, но изба́ви на́с от лука́ваго.
Го́споди, поми́луй. (12 раз)
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Покло́н)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Покло́н)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Покло́н)

Псало́м 22
Госпо́дь пасе́т мя́, и ничто́же мя́ лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя́, на воде́ поко́йне воспита́ мя́. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя́ на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла́, я́ко Ты́ со мно́ю еси́, же́зл Тво́й и па́лица Твоя́, та́ мя́ уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющим мне́, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя́, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя́ вся́ дни́ живота́ моего́, и е́же всели́ти ми́ ся́ в до́м Госпо́день, в долготу́ дни́й.

Псало́м 23
Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная, и вси́ живу́щии на не́й. То́й на моря́х основа́л ю́ е́сть, и на река́х угото́вал ю́ е́сть. Кто́ взы́дет на го́ру Госпо́дню? Или́ кто́ ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чи́ст се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Се́й прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Се́й ро́д и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная; и вни́дет Ца́рь Сла́вы. Кто́ е́сть се́й Ца́рь Сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Ца́рь Сла́вы. Кто́ е́сть се́й Ца́рь Сла́вы? Госпо́дь си́л, То́й е́сть Ца́рь Сла́вы.

Псало́м 115
Ве́ровах, те́мже возглаго́лах, а́з же смири́хся зело́. А́з же ре́х во изступле́нии мое́м: вся́к челове́к ло́жъ. Что́ возда́м Го́сподеви о все́х, я́же воздаде́ ми́? Ча́шу спасе́ния прииму́, и и́мя Госпо́дне призову́, моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́. Честна́ пред Го́сподем сме́рть преподо́бных Его́. О, Го́споди, а́з ра́б Тво́й, а́з ра́б Тво́й и сы́н рабы́ни Твоея́; растерза́л еси́ у́зы моя́. Тебе́ пожру́ же́ртву хвалы́, и во и́мя Госпо́дне призову́. Моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́, во дво́рех до́му Госпо́дня, посреди́ тебе́, Иерусали́ме.
Сла́ва, и ны́не: Аллилу́ия.* (Трижды с тремя поклонами)

Тропари́, гла́с 8‑й
Беззако́ния моя́ пре́зри, Го́споди, от Де́вы рожде́йся, и се́рдце мое́ очи́сти, хра́м то́ творя́ пречи́стому Твоему́ Те́лу и Кро́ви, ниже́ отри́ни мене́ от Твоего́ лица́, без числа́ име́яй ве́лию ми́лость.
Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Во прича́стие святы́нь Твои́х ка́ко дерзну́ [вни́ду], недосто́йный? А́ще бо дерзну́ к Тебе́ приступи́ти с досто́йными, хито́н мя́ облича́ет, я́ко не́сть вече́рний, и осужде́ние исхода́тайствую многогре́шной души́ мое́й. Очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спаси́ мя́, я́ко Человеколю́бец.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да́ти ми́ оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на благослове́нная.

[Во Святу́ю же Четыредеся́тницу:
Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Ви́ждь, име́ний рачи́телю, си́х ра́ди удавле́ние употреби́вша: бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия. И́же о все́х благи́й Го́споди, сла́ва Тебе́.]

Псало́м 50
Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя́ от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя́; я́ко беззако́ние мое́ а́з зна́ю, и гре́х мо́й предо мно́ю е́сть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти́. Се́ бо, в беззако́ниих зача́т е́смь, и во гресе́х ро́ди мя́ ма́ти моя́. Се́ бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми́ еси́. Окропи́ши мя́ иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя́, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от гре́х мои́х и вся́ беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне́, Бо́же, и ду́х пра́в обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми́ ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя́. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя́ от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мо́й пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бы́х у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу ду́х сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бо́г не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Тво́й тельцы́.

Кано́н, гла́с 2‑й Песнь 1
Ирмо́с: Гряди́те лю́дие, пои́м песнь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.
Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
Хлеб живота́ ве́чнующаго да бу́дет ми Те́ло Твое́ Свято́е, благоутро́бне Го́споди, и Честна́я Кровь, и неду́г многообра́зных исцеле́ние.
Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
Оскверне́н де́лы безме́стными окая́нный, Твоего́ Пречи́стаго Те́ла и Боже́ственныя Кро́ве недосто́ин есмь, Христе́, причаще́ния, его́же мя сподо́би.
Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен: Земле́ блага́я, благослове́нная Богоневе́сто, клас прозя́бшая неора́нный и спаси́тельный ми́ру, сподо́би мя сей яду́ща спасти́ся.

Песнь 3
Ирмо́с: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́. Возвесели́ бо ся́ ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
Сле́зныя ми пода́ждь, Христе́, ка́пли, скве́рну се́рдца моего́ очища́ющия: я́ко да благо́ю со́вестию очище́н, ве́рою прихожду́ и стра́хом, Влады́ко, ко причаще́нию Боже́ственных Даро́в Твои́х.
Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
Во оставле́ние да бу́дет ми прегреше́ний Пречи́стое Те́ло Твое́, и Боже́ственная Кровь, Ду́ха же Свята́го обще́ние, и в жизнь ве́чную, Человеколю́бче, и страсте́й и скорбе́й отчужде́ние.
Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен: Хле́ба живо́тнаго Tрапе́за Пресвята́я, свы́ше ми́лости ра́ди сше́дшаго, и ми́рови но́вый живо́т даю́щаго, и мене́ ны́не сподо́би недосто́йнаго, со стра́хом вкуси́ти сего́, и жи́ву бы́ти.

Песнь 4
Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел, но Сам, Го́споди, воплощься, и спасл еси́ всего́ мя челове́ка. Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
Восхоте́л еси́, нас ра́ди вопло́щся, Многоми́лостиве, за́клан бы́ти я́ко овча́, грех ра́ди челове́ческих: те́мже молю́ Тя, и моя́ очи́сти согреше́ния.
Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
Исцели́ души́ моея́ я́звы, Го́споди, и всего́ освяти́: и сподо́би, Влады́ко, я́ко да причащу́ся та́йныя Твоея́ Боже́ственныя ве́чери, окая́нный.
Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен: Уми́лостиви и мне Су́щаго от утро́бы Твоея́, Влады́чице, и соблюди́ мя нескве́рна раба́ Твое́го и непоро́чна, я́ко да прие́м у́мнаго би́сера, освящу́ся.

Песнь 5
Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас; ра́зве бо Тебе́ ино́го Бо́га не зна́ем.
Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
Я́коже предре́кл еси́, Христе́, да бу́дет у́бо худо́му рабу́ Твоему́, и во мне пребу́ди, я́коже обеща́лся еси́: се бо Те́ло Твое́ ям Боже́ственное, и пию́ Кровь Твою́.
Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
Сло́ве Бо́жий и Бо́же, угль Те́ла Твое́го да бу́дет мне помраче́нному в просвеще́ние, и очище́ние оскверне́нной души́ мое́й Кровь Твоя́.
Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен: Мари́е, Ма́ти Бо́жия, благоуха́ния честно́е селе́ние, Твои́ми моли́твами сосу́д мя избра́нный соде́лай, я́ко да освяще́ний причащу́ся Сы́на Твое́го.

Песнь 6
Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твое́го призыва́ю бе́здну: от тли, Бо́же, мя возведи́.
Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
Ум, ду́шу и се́рдце освяти́, Спа́се, и те́ло мое́, и сподо́би неосужде́нно, Влады́ко, к стра́шным Та́йнам приступи́ти.
Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
Да бых устрани́лся от страсте́й, и Твоея́ благода́ти име́л бы приложе́ние, живота́ же утвержде́ние, причаще́нием Святы́х, Христе́, Та́ин Твои́х.
Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен: Бо́жие, Бо́же, Сло́во Свято́е, всего́ мя освяти́, ны́не приходя́щаго к Боже́ственным Твои́м Та́йнам, Святы́я Ма́тере Твоея́ мольба́ми.

Кондак, глас 2‑й
Хлеб, Христе́, взя́ти не пре́зри мя, Те́ло Твое́, и Боже́ственную Твою́ ны́не Кровь, пречи́стых, Влады́ко, и стра́шных Твои́х Та́ин причасти́тися окая́ннаго, да не бу́дет ми в суд, да бу́дет же ми в живо́т ве́чный и безсме́ртный.

Песнь 7
Ирмо́с: Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша, и в пла́мень са́ми поидо́ша, и бо́ги их обруга́ша, среди́ пла́мене возопи́ша, и ороси́ я А́нгел: услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва.
Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
Исто́чник благи́х, причаще́ние, Христе́, безсме́ртных Твои́х ны́не Та́инств да бу́дет ми свет, и живо́т, и безстра́стие, и к преспе́янию же и умноже́нию доброде́тели Боже́ственнейшия хода́тайственно, еди́не Бла́же, я́ко да сла́влю Тя.
Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
Да изба́влюся от страсте́й, и враго́в, и ну́жды, и вся́кия ско́рби, тре́петом и любо́вию со благогове́нием, Человеколю́бче, приступа́яй ны́не к Твои́м безсме́ртным и Боже́ственным Та́йнам, и пе́ти Тебе́ сподо́би: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен: Спа́са Христа́ ро́ждшая па́че ума́, Богоблагода́тная, молю́ Тя ны́не, раб Твой, Чи́стую нечи́стый: хотя́щаго мя ны́не к пречи́стым Та́йнам приступи́ти, очи́сти всего́ от скве́рны пло́ти и ду́ха.

Песнь 8
Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго, и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дела́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся ве́ки.
Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
Небе́сных, и стра́шных, и святы́х Твои́х, Христе́, ны́не Та́ин, и Боже́ственныя Твоея́ и та́йныя ве́чери о́бщника бы́ти и мене́ сподо́би отча́яннаго, Бо́же, Спа́се мой.
Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
Под Твое́ прибе́г благоутро́бие, Бла́же, со стра́хом зову́ Ти: во мне пребу́ди, Спа́се, и аз, я́коже рекл еси́, в Тебе́; се бо дерза́я на ми́лость Твою́, ям Те́ло Твое́, и пию́ Кровь Твою́.
Припе́в: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Тро́ичен: Трепе́щу, прие́мля огнь, да не опалю́ся я́ко воск и я́ко трава́; о́ле стра́шнаго та́инства! о́ле благоутро́бия Бо́жия! Ка́ко Боже́ственнаго Те́ла и Кро́ве бре́ние причаща́юся, и нетле́нен сотворя́юся?

Песнь 9
Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь, вопло́щся от Де́вы нам яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная: тем всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Припе́в: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
Христо́с е́сть, вкуси́те и ви́дите: Госпо́дь нас ра́ди, по нам бо дре́вле бы́вый, еди́ною Себе́ прине́с, я́ко приноше́ние Отцу́ Своему́, при́сно закала́ется, освяща́яй причаща́ющияся.
Припе́в: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
Душе́ю и те́лом да освящу́ся, Влады́ко, да просвещу́ся, да спасу́ся, да бу́ду дом Твой причаще́нием свяще́нных Та́ин, живу́щаго Тя име́я в себе́ со Отце́м и Ду́хом, Благоде́телю Многоми́лостиве.
Припе́в: Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом Владычним утверди́ мя.
Я́коже огнь да бу́дет ми, и я́ко свет, Те́ло Твое́ и Кровь, Спа́се мой, пречестна́я, опаля́я грехо́вное вещество́, сжига́я же страсте́й те́рние, и всего́ мя просвеща́я, покланя́тися Божеству́ Твоему́.
Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богоро́дичен: Бог воплоти́ся от чи́стых крове́й Твои́х; те́мже вся́кий род пое́т Тя, Влады́чице, у́мная же мно́жества сла́вят, я́ко Тобо́ю я́ве узре́ша все́ми Влады́чествующаго, осуществова́вшагося челове́чеством.
Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)
Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропа́рь дня́ или́ пра́здника. Если Неде́ля (церковносл. — день воскресный), тропа́рь воскре́сный по гла́су (см. в календаре). Если же не́т, настоящие тропари́, гла́с 6‑й:
Поми́луй на́с, Го́споди, поми́луй на́с; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти́ моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй на́с.
Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Го́споди, поми́луй на́с, на Тя́ бо упова́хом; не прогне́вайся на ны́ зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны́ от вра́г на́ших. Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, и мы́ лю́дие Твои́, вси́ дела́ ру́ку Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Милосе́рдия две́ри отве́рзи на́м, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя́ да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бе́д: Ты́ бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.
Го́споди, поми́луй. (40 ра́з) И покло́ны, ско́лько хочешь.

И стихи́:
Хотя́ я́сти, челове́че, Те́ло Влады́чне,
Стра́хом приступи́, да не опали́шися: о́гнь бо е́сть.
Боже́ственную же пия́ Кро́вь ко обще́нию,
Пе́рвее примири́ся тя́ опеча́лившим.
Та́же дерза́я, та́инственное бра́шно я́ждь.
Пре́жде прича́стия стра́шныя же́ртвы,
Животворя́щаго Те́ла Влады́чня,
Си́м помоли́ся о́бразом со тре́петом:

Моли́тва 1‑я, свт. Васи́лия Великого (†379)
Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, Исто́чниче жи́зни и безсме́ртия, всея́ тва́ри ви́димыя и неви́димыя Соде́телю, безнача́льнаго Отца́ соприсносу́щный Сы́не и собезнача́льный, премно́гия ра́ди бла́гости в после́дния дни́ в пло́ть оболки́йся, и распны́йся, и погребы́йся за ны́ неблагода́рныя и злонра́вныя, и Твое́ю Кро́вию обнови́вый растле́вшее грехо́м естество́ на́ше, Са́м, Безсме́ртный Царю́, приими́ и мое́ гре́шнаго покая́ние, и приклони́ у́хо Твое́ мне́, и услы́ши глаго́лы моя́. Согреши́х бо, Го́споди, согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю, и не́смь досто́ин воззре́ти на высоту́ сла́вы Твоея́: прогне́вах бо Твою́ бла́гость, Твоя́ за́поведи преступи́в, и не послу́шав Твои́х повеле́ний. Но Ты́, Го́споди, незло́бив сы́й, долготерпели́в же и многоми́лостив, не пре́дал еси́ мя́ поги́бнути со беззако́ньми мои́ми, моего́ вся́чески ожида́я обраще́ния. Ты́ бо ре́кл еси́, Человеколю́бче, проро́ком Твои́м: я́ко хоте́нием не хощу́ сме́рти гре́шника, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Не хо́щеши бо, Влады́ко, созда́ния Твое́ю руку́ погуби́ти, ниже́ благоволи́ши о поги́бели челове́честей, но хо́щеши все́м спасти́ся, и в ра́зум и́стины приити́. Те́мже и а́з, а́ще и недосто́ин е́смь небесе́ и земли́, и сея́ привре́менныя жи́зни, всего́ себе́ повину́в греху́, и сласте́м порабо́тив, и Тво́й оскверни́в о́браз; но творе́ние и созда́ние Твое́ бы́в, не отчаява́ю своего́ спасе́ния окая́нный, на Твое́ же безме́рное благоутро́бие дерза́я, прихожду́. Приими́ у́бо и мене́, Человеколю́бче Го́споди, я́коже блудни́цу, я́ко разбо́йника, я́ко мытаря́ и я́ко блу́днаго, и возми́ мое́ тя́жкое бре́мя грехо́в, гре́х взе́мляй ми́ра, и не́мощи челове́ческия исцеля́яй, тружда́ющияся и обремене́нныя к Себе́ призыва́яй и упокоева́яй, не прише́дый призва́ти пра́ведныя, но гре́шныя на покая́ние. И очи́сти мя́ от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха, и научи́ мя́ соверша́ти святы́ню во стра́се Твое́м: я́ко да чи́стым све́дением со́вести моея́, святы́нь Твои́х ча́сть прие́мля, соединю́ся свято́му Те́лу Твоему́ и Кро́ви, и име́ю Тебе́ во мне́ живу́ща и пребыва́юща, со Отце́м, и Святы́м Твои́м Ду́хом. Е́й, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мо́й, и да не в су́д ми́ бу́дет прича́стие пречи́стых и животворя́щих Та́ин Твои́х, ниже́ да не́мощен бу́ду душе́ю же и те́лом, от е́же недосто́йне те́м причаща́тися, но да́ждь ми́, да́же до коне́чнаго моего́ издыха́ния, неосужде́нно восприима́ти ча́сть святы́нь Твои́х, в Ду́ха Свята́го обще́ние, в напу́тие живота́ ве́чнаго, и во благоприя́тен отве́т на Стра́шнем суди́щи Твое́м: я́ко да и а́з со все́ми избра́нными Твои́ми о́бщник бу́ду нетле́нных Твои́х бла́г, я́же угото́вал еси́ лю́бящим Тя́, Го́споди, в ни́хже препросла́влен еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Моли́тва 2‑я, свт. Иоа́нна Златоустого (†407)
Го́споди Бо́же мо́й, ве́м, я́ко не́смь досто́ин, ниже́ дово́лен, да под кро́в вни́деши хра́ма души́ моея́, зане́же ве́сь пу́ст и па́лся е́сть, и не и́маши во мне́ ме́ста досто́йна е́же главу́ подклони́ти: но я́коже с высоты́ на́с ра́ди смири́л еси́ Себе́, смири́ся и ны́не смире́нию моему́; и я́коже восприя́л еси́ в верте́пе и в я́слех безслове́сных возлещи́, си́це восприими́ и в я́слех безслове́сныя моея́ души́, и во оскверне́нное мое́ те́ло вни́ти. И я́коже не неудосто́ил еси́ вни́ти, и свечеря́ти со гре́шники в до́му Си́мона прокаже́ннаго, та́ко изво́ли вни́ти и в до́м смире́нныя моея́ души́, прокаже́нныя и гре́шныя; и я́коже не отри́нул еси́ подо́бную мне́ блудни́цу и гре́шную, прише́дшую и прикосну́вшуюся Тебе́, си́це умилосе́рдися и о мне́ гре́шнем, приходя́щем и прикаса́ющем Ти́ ся́; и я́коже не возгнуша́лся еси́ скве́рных ея́ у́ст и нечи́стых, целу́ющих Тя́, ниже́ мои́х возгнуша́йся скве́рнших о́ныя у́ст и нечи́стших, ниже́ ме́рзких мои́х и нечи́стых усте́н, и скве́рнаго и нечи́стейшаго моего́ язы́ка. Но да бу́дет ми́ у́гль пресвята́го Твоего́ Те́ла, и честны́я Твоея́ Кро́ве, во освяще́ние и просвеще́ние и здра́вие смире́нней мое́й души́ и те́лу, во облегче́ние тя́жестей мно́гих мои́х согреше́ний, в соблюде́ние от вся́каго диа́вольскаго де́йства, во отгна́ние и возбране́ние зла́го моего́ и лука́ваго обы́чая, во умерщвле́ние страсте́й, в снабде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти, и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние. Не бо я́ко презира́яй прихожду́ к Тебе́, Христе́ Бо́же, но я́ко дерза́я на неизрече́нную Твою́ бла́гость, и да не на мно́зе удаля́яйся обще́ния Твоего́, от мы́сленнаго во́лка звероуловле́н бу́ду. Те́мже молю́ся Тебе́: я́ко еди́н сы́й Свя́т, Влады́ко, освяти́ мою́ ду́шу и те́ло, у́м и се́рдце, чревеса́ и утро́бы, и всего́ мя́ обнови́, и вкорени́ стра́х Тво́й во удесе́х мои́х, и освяще́ние Твое́ неотъе́млемо от мене́ сотвори́; и бу́ди ми́ помо́щник и засту́пник, окормля́я в ми́ре живо́т мо́й, сподобля́я мя́ и одесну́ю Тебе́ предстоя́ния со святы́ми Твои́ми, моли́твами и моле́ньми Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, невеще́ственных Твои́х служи́телей и пречи́стых си́л, и все́х святы́х, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших. Ами́нь

Моли́тва 3‑я, прп. Симео́на Метафра́ста (†960)
Еди́не чи́стый и нетле́нный Го́споди, за неизрече́нную ми́лость человеколю́бия на́ше все́ восприе́мый смеше́ние, от чи́стых и де́вственных крове́й па́че естества́ ро́ждшия Тя́, Ду́ха Боже́ственнаго наше́ствием, и благоволе́нием Отца́ присносу́щнаго, Христе́ Иису́се, прему́дросте Бо́жия, и ми́ре, и си́ло; Твои́м восприя́тием животворя́щая и спаси́тельная страда́ния восприе́мый, кре́ст, гво́здия, копие́, сме́рть, умертви́ моя́ душетле́нныя стра́сти теле́сныя. Погребе́нием Твои́м а́дова плени́вый ца́рствия, погреби́ моя́ благи́ми по́мыслы лука́вая сове́тования, и лука́вствия ду́хи разори́. Тридне́вным Твои́м и живоно́сным воскресе́нием па́дшаго пра́отца возста́вивый, возста́ви мя́ грехо́м попо́лзшагося, о́бразы мне́ покая́ния предлага́я. Пресла́вным Твои́м вознесе́нием плотско́е обожи́вый восприя́тие, и сие́ десны́м Отца́ седе́нием почты́й, сподо́би мя́ прича́стием святы́х Твои́х Та́ин десну́ю ча́сть спаса́емых получи́ти. Сни́тием Уте́шителя Твоего́ Ду́ха сосу́ды че́стны свяще́нныя Твоя́ ученики́ соде́лавый, прия́телище и мене́ покажи́ Того́ прише́ствия. Хотя́й па́ки приити́ суди́ти вселе́нней пра́вдою, благоволи́ и мне́ усре́сти Тя́ на о́блацех, Судию́ и Созда́теля моего́, со все́ми святы́ми Твои́ми: да безконе́чно славосло́влю и воспева́ю Тя́, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 4‑я, прп. Иоа́нна Дамаски́на (ок. †780)
Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, еди́не име́яй вла́сть челове́ком оставля́ти грехи́, я́ко бла́г и Человеколю́бец пре́зри моя́ вся́ в ве́дении и не в ве́дении прегреше́ния, и сподо́би мя́ неосужде́нно причасти́тися Боже́ственных, и пресла́вных, и пречи́стых, и животворя́щих Твои́х Та́ин, не в тя́жесть, ни в му́ку, ни в приложе́ние грехо́в, но во очище́ние, и освяще́ние, и обруче́ние бу́дущаго Живота́ и ца́рствия, в сте́ну и по́мощь, и в возраже́ние сопроти́вных, во истребле́ние мно́гих мои́х согреше́ний. Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лости, и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м, и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 5‑я, святого Васи́лия Великого
Ве́м, Го́споди, я́ко недосто́йне причаща́юся пречи́стаго Твоего́ Те́ла и честны́я Твоея́ Кро́ве, и пови́нен е́смь, и су́д себе́ я́м и пию́, не разсужда́я Те́ла и Кро́ве Тебе́ Христа́ и Бо́га моего́, но на щедро́ты Твоя́ дерза́я прихожду́ к Тебе́ ре́кшему: яды́й Мою́ пло́ть, и пия́й Мою́ кро́вь, во Мне́ пребыва́ет, и А́з в не́м. Умилосе́рдися у́бо, Го́споди, и не обличи́ мя́ гре́шнаго, но сотвори́ со мно́ю по ми́лости Твое́й; и да бу́дут ми́ свята́я сия́ во исцеле́ние, и очище́ние, и просвеще́ние, и сохране́ние, и спасе́ние, и во освяще́ние души́ и те́ла; во отгна́ние вся́каго мечта́ния, и лука́ваго дея́ния, и де́йства диа́вольскаго, мысленнe во удесе́х мои́х де́йствуемаго, в дерзнове́ние и любо́вь, я́же к Тебе́; во исправле́ние жития́ и утвержде́ние, в возраще́ние доброде́тели и соверше́нства; во исполне́ние за́поведей, в Ду́ха Свята́го обще́ние, в напу́тие живота́ ве́чнаго, во отве́т благоприя́тен на Стра́шнем суди́щи Твое́м: не в су́д или́ во осужде́ние.

Моли́тва 6‑я, прп. Симео́на Нового Богосло́ва (†1021)
От скве́рных усте́н, от ме́рзкаго се́рдца, от нечи́стаго язы́ка, от души́ оскверне́ны, приими́ моле́ние, Христе́ мо́й, и не пре́зри мои́х ни слове́с, ниже́ образо́в, ниже́ безсту́дия. Да́ждь ми́ дерзнове́нно глаго́лати, я́же хощу́, Христе́ мо́й, па́че же и научи́ мя́, что́ ми́ подоба́ет твори́ти и глаго́лати. Согреши́х па́че блудни́цы, я́же уве́де, где́ обита́еши, ми́ро купи́вши, прии́де де́рзостне пома́зати Твои́ но́зе, Бо́га моего́, Влады́ки и Христа́ моего́. Я́коже ону́ не отри́нул еси́ прише́дшую от се́рдца, ниже́ мене́ возгнуша́йся, Сло́ве: Твои́ же ми́ пода́ждь но́зе, и держа́ти и целова́ти, и струя́ми сле́зными, я́ко многоце́нным ми́ром, сия́ де́рзостно пома́зати. Омы́й мя́ слеза́ми мои́ми, очи́сти мя́ и́ми, Сло́ве. Оста́ви и прегреше́ния моя́, и проще́ние ми́ пода́ждь. Ве́си зо́л мно́жество, ве́си и стру́пы моя́, и я́звы зри́ши моя́, но и ве́ру ве́си, и произволе́ние зри́ши, и воздыха́ние слы́шиши. Не таи́тся Тебе́, Бо́же мо́й, Тво́рче мо́й, Изба́вителю мо́й, ниже́ ка́пля сле́зная, ниже́ ка́пли ча́сть не́кая. Несоде́ланное мое́ ви́десте о́чи Твои́, в кни́зе же Твое́й и еще́ несоде́янная напи́сана Тебе́ су́ть. Ви́ждь смире́ние мое́, ви́ждь тру́д мо́й ели́к, и грехи́ вся́ оста́ви ми́, Бо́же вся́ческих: да чи́стым се́рдцем, притре́петною мы́слию, и душе́ю сокруше́нною, нескве́рных Твои́х причащу́ся и пресвяты́х Та́ин, и́миже оживля́ется и обожа́ется вся́к яды́й же и пия́й чи́стым се́рдцем; Ты́ бо ре́кл еси́, Влады́ко мо́й: вся́к яды́й Мою́ Пло́ть, и пия́й Мою́ Кро́вь, во Мне́ у́бо се́й пребыва́ет, в не́мже и А́з е́смь. И́стинно сло́во вся́ко Влады́ки и Бо́га моего́: боже́ственных бо причаща́яйся и боготворя́щих благода́тей, не у́бо е́смь еди́н, но с Тобо́ю, Христе́ мо́й, Све́том трисо́лнечным, просвеща́ющим ми́р. Да у́бо не еди́н пребу́ду кроме́ Тебе́ Живода́вца, дыха́ния моего́, живота́ моего́, ра́дования моего́, спасе́ния ми́ру. Сего́ ра́ди к Тебе́ приступи́х, я́коже зри́ши, со слеза́ми, и душе́ю сокруше́нною избавле́ния мои́х прегреше́ний прошу́ прия́ти ми́, и Твои́х живода́тельных и непоро́чных Та́инств причасти́тися неосужде́нно, да пребу́деши, я́коже ре́кл еси́, со мно́ю треокая́нным: да не кроме́ обре́т мя́ Твоея́ благода́ти, преле́стник восхи́тит мя́ льсти́вне, и прельсти́в отведе́т боготворя́щих Твои́х слове́с. Сего́ ра́ди к Тебе́ припа́даю, и те́пле вопию́ Ти́: я́коже блу́днаго прия́л еси́, и блудни́цу прише́дшую, та́ко приими́ мя́ блу́днаго и скве́рнаго, Ще́дре. Душе́ю сокруше́нною, ны́не бо к Тебе́ приходя́, ве́м, Спа́се, я́ко и́ный, я́коже а́з, не прегреши́ Тебе́, ниже́ соде́я дея́ния, я́же а́з соде́ях. Но сие́ па́ки ве́м, я́ко не вели́чество прегреше́ний, ни грехо́в мно́жество превосхо́дит Бо́га моего́ мно́гое долготерпе́ние, и человеколю́бие кра́йнее; но ми́лостию состра́стия те́пле ка́ющияся, и чи́стиши, и све́тлиши, и све́та твори́ши прича́стники, о́бщники Божества́ Твоего́ соде́ловаяй незави́стно, и стра́нное и А́нгелом, и челове́ческим мы́слем, бесе́дуеши и́м мно́гажды, я́коже друго́м Твои́м и́стинным. Сия́ де́рзостна творя́т мя́, сия́ вперя́ют мя́, Христе́ мо́й. И дерза́я Твои́м бога́тым к на́м благодея́нием, ра́дуяся вку́пе и трепе́ща, огне́ви причаща́юся трава́ сы́й, и стра́нно чу́до, ороша́ем неопа́льно, я́коже у́бо купина́ дре́вле неопа́льне горя́щи. Ны́не благода́рною мы́слию, благода́рным же се́рдцем, благода́рными удесы́ мои́ми, души́ и те́ла моего́, покланя́юся и велича́ю, и славосло́влю Тя́, Бо́же мо́й, я́ко благослове́нна су́ща, ны́не же и во ве́ки.

Моли́тва 7‑я, святого Иоа́нна Златоустого
Бо́же, осла́би, оста́ви, прости́ ми́ согреше́ния моя́, ели́ка Ти́ согреши́х, а́ще сло́вом, а́ще де́лом, а́ще помышле́нием, во́лею или́ нево́лею, ра́зумом или́ неразу́мием, вся́ ми́ прости́ я́ко бла́г и Человеколю́бец, и моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, у́мных Твои́х служи́телей и святы́х си́л, и все́х святы́х от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших, неосужде́нно благоволи́ прия́ти ми́ свято́е и пречи́стое Твое́ Те́ло и честну́ю Кро́вь, во исцеле́ние души́ же и те́ла, и во очище́ние лука́вых мои́х помышле́ний. Я́ко Твое́ е́сть ца́рство и си́ла и сла́ва, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 8‑я, святого Иоа́нна Златоустого
Не́смь дово́лен, Влады́ко Го́споди, да вни́деши под кро́в души́ моея́; но поне́же хо́щеши Ты́, я́ко Человеколю́бец, жи́ти во мне́, дерза́я приступа́ю; повелева́еши, да отве́рзу две́ри, я́же Ты́ еди́н созда́л еси́, и вни́деши со человеколю́бием я́коже еси́, вни́деши и просвеща́еши помраче́нный мо́й по́мысл. Ве́рую, я́ко сие́ сотвори́ши: не бо блудни́цу, со слеза́ми прише́дшую к Тебе́, отгна́л еси́; ниже́ мытаря́ отве́ргл еси́ пока́явшася; ниже́ разбо́йника, позна́вша Ца́рство Твое́, отгна́л еси́; ниже́ гони́теля пока́явшася оста́вил еси́, е́же бе́: но от покая́ния Тебе́ прише́дшия вся́, в ли́це Твои́х друго́в вчини́л еси́, Еди́н сы́й благослове́нный всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Моли́тва 9‑я, святого Иоа́нна Златоустого
Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мо́й, осла́би, оста́ви, очи́сти и прости́ ми́ гре́шному, и непотре́бному, и недосто́йному рабу́ Твоему́, прегреше́ния, и согреше́ния, и грехопаде́ния моя́, ели́ка Ти́ от ю́ности моея́, да́же до настоящего дне́ и часа́ согреши́х: а́ще в ра́зуме и в неразу́мии, а́ще в словесе́х или́ де́лех, или́ помышле́ниих и мы́слех, и начина́ниих, и все́х мои́х чу́вствах. И моли́твами безсе́менно ро́ждшия Тя́, Пречи́стыя и Присноде́вы Мари́и, Ма́тере Твоея́, еди́ныя непосты́дныя наде́жды и предста́тельства и спасе́ния моего́, сподо́би мя́ неосужде́нно причасти́тися пречи́стых, безсме́ртных, животворя́щих и стра́шных Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в и в жи́знь ве́чную: во освяще́ние, и просвеще́ние, кре́пость, исцеле́ние, и здра́вие души́ же и те́ла, и в потребле́ние и всесоверше́нное погубле́ние лука́вых мои́х помысло́в, и помышле́ний, и предприя́тий, и нощны́х мечта́ний, те́мных и лука́вых духо́в; я́ко Твое́ е́сть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, и че́сть, и поклоне́ние, со Отце́м и Святы́м Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 10‑я, святого Иоа́нна Дамаски́на
Пред две́рьми хра́ма Твоего́ предстою́, и лю́тых помышле́ний не отступа́ю; но Ты́, Христе́ Бо́же, мытаря́ оправди́вый, и ханане́ю поми́ловавый, и разбо́йнику рая́ две́ри отве́рзый, отве́рзи ми́ утро́бы человеколю́бия Твоего́ и приими́ мя́ приходя́ща и прикаса́ющася Тебе́, я́ко блудни́цу, и кровоточи́вую: о́ва у́бо кра́я ри́зы Твоея́ косну́вшися, удо́бь исцеле́ние прия́т, о́ва же пречи́стеи Твои́ но́зе удержа́вши, разреше́ние грехо́в понесе́. А́з же, окая́нный, все́ Твое́ Те́ло дерза́я восприя́ти, да не опале́н бу́ду; но приими́ мя́, я́коже о́ныя, и просвети́ моя́ душе́вныя чу́вства, попаля́я моя́ грехо́вныя вины́, моли́твами безсе́менно Ро́ждшия Тя́, и Небе́сных си́л; я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва святого Иоа́нна Златоустого
Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты́ еси́ вои́стинну Христо́с, Сы́н Бо́га жива́го, прише́дый в ми́р гре́шныя спасти́, от ни́хже пе́рвый е́смь а́з. Еще́ ве́рую, я́ко сие́ е́сть са́мое пречи́стое Те́ло Твое́, и сия́ е́сть са́мая честна́я Кро́вь Твоя́. Молю́ся у́бо Тебе́: поми́луй мя́, и прости́ ми́ прегреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же сло́вом, я́же де́лом, я́же ве́дением и неве́дением, и сподо́би мя́ неосужде́нно причасти́тися пречи́стых Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в, и в жи́знь ве́чную. Ами́нь.

Приходя́ же причаститься, произноси мы́сленно эти стихи́ Метафра́ста:
Се́ приступа́ю к Боже́ственному Причаще́нию.
Соде́телю, да не опали́ши мя́ приобще́нием:
О́гнь бо еси́, недосто́йныя попаля́яй.
Но у́бо очи́сти мя́ от вся́кия скве́рны.

Зате́м:
Ве́чери Твоея́ та́йныя дне́сь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя́ приими́; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти́ да́м, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя́: помяни́ мя́, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

И стихи́:
Боготворя́щую Кро́вь ужасни́ся, челове́че, зря́:
О́гнь бо е́сть, недосто́йныя попаля́яй.
Боже́ственное Те́ло и обожа́ет мя́ и пита́ет:
Обожа́ет ду́х, у́м же пита́ет стра́нно.

Пото́м тропари́:
Услади́л мя́ еси́ любо́вию, Христе́, и измени́л мя́ еси́ Боже́ственным Твои́м раче́нием; но попали́ огне́м невеще́ственным грехи́ моя́, и насы́титися е́же в Тебе́ наслажде́ния сподо́би: да лику́я возвелича́ю, Бла́же, два́ прише́ствия Твоя́.
Во све́тлостех Святы́х Твои́х ка́ко вни́ду недосто́йный? А́ще бо дерзну́ совни́ти в черто́г, оде́жда мя́ облича́ет, я́ко не́сть бра́чна, и свя́зан изве́ржен бу́ду от А́нгелов. Очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спаси́ мя́, я́ко Человеколю́бец.

Та́кже моли́тву:
Влады́ко Человеколю́бче, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мо́й, да не в су́д ми́ бу́дут Свята́я сия́, за е́же недосто́йну ми́ бы́ти: но во очище́ние и освяще́ние души́ же и те́ла, и во обруче́ние бу́дущия жи́зни и ца́рствия. Мне́ же, е́же прилепля́тися Бо́гу, бла́го е́сть, полага́ти во Го́споде упова́ние спасе́ния моего́.
Ве́чери Твоея́ та́йныя дне́сь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя́ приими́; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти́ да́м, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя́: помяни́ мя́, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

Го́споди Ии­су́­се Хри­сте́, Сы́­не Бо́­жий, мо­ли́т­в ра́ди Пре­чи́с­тыя Твоея́ Ма́­те­ре, пре­по­до́б­ных и бо­гоно́сных оте́ц на́ших, и всех свя­ты́х, поми́луй нас. Ами́нь.
Сла́ва Тебе́, Бо́­же наш, сла́ва Тебе́.
Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́шителю, Ду́­ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище бла­ги́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́­же, ду́ши на́ша.
Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́п­кий, Свя­ты́й Без­сме́рт­ный, поми́луй нас. (Трижды.)
Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пре­свя­та́я Тро́и­це, поми́луй нас; Го́с­по­ди, очи́сти грехи́ на́ша; Вла­ды́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Свя­ты́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́т­че наш, И́же еси́ на Не­бе­се́х! Да свя­ти́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́р­ст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Не­бе­си́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 6-й
Поми́луй нас, Го́с­по­ди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти мо­ли́т­ву я́ко Вла­ды́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.
Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху.
Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не прогне́вайся на ны́ зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не, я́ко бла­гоутро́бен, и изба́ви ны́ от враг на́ших: Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Ми­ло­се́р­дия две́ри отве́рзи нам, бла­гослове́нная Бо­го­ро́­ди­це, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спа­се́ние ро́да хри­стиа́нскаго.
Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Бо­гу От­цу
Бо́­же ве́чный и Ца­рю́ вся́каго созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти, прости́ ми грехи́, я́же сотвори́х в сей день де́лом, сло́вом и помышле́нием, и очи́сти, Го́с­по­ди, смире́нную мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И даждь ми, Го́с­по­ди, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да воста́в от смире́ннаго ми ло́жа, бла­гоугожду́ пре­свя­то́му и́мени Твоему́, во вся дни живота́ моего́, и поперу́ борю́щия мя враги́, плотски́я и безпло́тныя. И изба́ви мя, Го́с­по­ди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых. Я́ко Твое́ есть ца́р­ст­во, и си́ла, и сла́ва, От­ца́, и Сы́­на, и Свя­та́­го Ду́­ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Гос­по­ду нашему Ии­су­су Хри­сту
Вседержи́телю, Сло́во О́т­чее, Сам соверше́н сый, Ии­су́­се Хри­сте́, мно́гаго ра́ди ми­ло­се́р­дия Твоего́ никогда́же отлуча́йся мене́, раба́ Твоего́, но всегда́ во мне почива́й. Ии­су́­се, до́брый Па́стырю Твои́х ове́ц, не преда́ждь мене́ крамоле́ змии́не, и жела́нию сатанину́ не оста́ви мене́, я́ко се́мя тли во мне есть. Ты у́бо, Го́с­по­ди Бо́­же покланя́емый, Ца­рю́ Свя­ты́й, Ии­су́­се Хри­сте́, спя́ща мя сохрани́ немерца́ющим све́том, Ду́­хом Твои́м Свя­ты́м, И́мже освя­ти́л еси́ Твоя́ ученики́. Даждь, Го́с­по­ди, и мне, недосто́йному рабу́ Твоему́, спа­се́ние Твое́ на ло́жи мое́м; просвети́ ум мой све́том ра́зума свя­та́го Ева́н­ге­лия Твоего́, ду́шу любо́вию Кре­ста́ Твоего́, се́рдце чис­тото́ю словесе́ Твоего́, те́ло мое́ Твое́ю Стра́стию безстра́стною, мысль мою́ Твои́м смире́нием сохрани́, и воздви́гни мя во вре́мя подо́бно на Твое́ славосло́вие. Я́ко препросла́влен еси́ со Безнача́льным Твои́м От­це́м и с Пре­свя­ты́м Ду́­хом во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 3-я, ко Пресвя­то­му Ду­ху
Го́споди, Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́шителю, Ду́­ше и́стины, уми­ло­се́р­дися и поми́луй мя гре́шнаго раба́ Твоего́, и отпусти́ ми недосто́йному, и прости́ вся, ели́ка Ти согреши́х днесь я́ко челове́к, па́че же и не я́ко челове́к, но и горе́е скота́: во́льныя моя́ грехи́ и нево́льныя, ве́домыя и неве́домыя, я́же от ю́ности, и от нау́ки злы, и я́же суть от на́гльства и уны́ния; а́ще и́менем Твои́м кля́хся, или́ поху́лих е́ в помышле́нии мое́м; или́ кого́ укори́х, или́ оклевета́х кого́ гне́вом мои́м, или́ опеча́лих; или́ о чем прогне́вахся, или́ солга́х, или́ безго́дно спах; или́ нищ прии́де ко мне, и презре́х его́; или́ бра́та моего́ опеча́лих, или́ сва́дих, или́ кого́ осуди́х; или́ развелича́хся, или́ разгорде́хся, или́ разгне́вахся; или́ стоя́щу ми на мо­ли́т­ве, ум мой о лука́вствии ми́ра сего́ подви́жеся; или́ развраще́ние помы́слих; или́ объядо́хся, или́ опи́хся, или́ без ума́ смея́хся; или́ лука́вое помы́слих, или́ добро́ту чужду́ю ви́дев, и то́ю уя́звлен бых се́рдцем; или́ неподо́бная глаго́лах, или́ греху́ бра́та моего́ посмея́хся, моя́ же суть безчи́сленная согреше́ния; или́ о мо­ли́т­ве не ради́х; или́ и́но что соде́ях лука́вое, не по́мню: та́ бо вся, и бо́льша сих соде́ях. Поми́луй мя, Тво́рче мой Вла­ды́ко, уны́лаго и недосто́йнаго раба́ Твоего́, и оста́ви ми, и отпусти́, и прости́ мя, я́ко Благ и Че­ло­веколю́бец: да с ми́ром ля́гу, усну́ и почи́ю, блу́дный, гре́шный и окая́нный аз, и поклоню́ся, и воспою́, и просла́влю прече­ст­но́е и́мя Твое́, со От­це́м, и Единоро́дным Его́ Сы́­ном, ны́не и при́сно, и во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 4-я, святого Макария Великого
Что́ Ти принесу́, или́ что́ Ти возда́м, великодарови́тый Безсме́ртный Ца­рю́, Ще́дре и Че­ло­веколю́бче Го́с­по­ди, я́ко леня́щася мене́ на Твое́ угожде́ние, и ничто́же бла́­го сотво́рша, приве́л еси́ на коне́ц мимоше́дшаго дне сего́, обраще́ние и спа­се́ние души́ мое́й стро́я? Ми́­ло­стив ми бу́ди гре́шному, и обнаже́нному вся́каго де́ла бла́­га, возста́ви па́дшую мою́ ду́шу, оскверни́вшуюся в безме́рных согреше́ниих, и отыми́ от мене́ весь по́мысл лука́вый ви́димаго сего́ жития́. Прости́ моя́ согреше́ния, еди́не Безгре́шне, е́же Ти согреши́х в сей день, ве́дением и неве́дением, сло́вом, и де́лом, и помышле́нием, и все́ми мои́ми чу́вствы. Ты Сам, покрыва́я, сохрани́ мя от вся́каго сопроти́внаго обстоя́ния Бо­же́­ст­венною Твое́ю вла́стию, и неизрече́нным че­ло­веколю́бием, и си́лою. Очи́сти, Бо́­же, очи́сти мно́жество грехо́в мои́х. Бла­говоли́, Го́с­по­ди, изба́вити мя от се́ти лука́ваго, и спа­си́ стра́стную мою́ ду́шу, и осени́ мя све́том лица́ Твоего́, егда́ прии́деши во сла́ве, и неосужде́нна ны́не сном усну́ти сотвори́, и без мечта́ния; и несмуще́н по́мысл раба́ Твоего́ соблюди́, и всю сатанину́ де́тель отжени́ от мене́, и просвети́ ми разу́мныя о́чи серде́чныя, да не усну́ в смерть. И посли́ ми А́н­ге­ла ми́рна, храни́теля и наста́вника души́ и те́лу моему́, да изба́вит мя от враг мои́х; да воста́в со одра́ моего́, принесу́ Ти бла­года́рственныя мольбы́. Ей, Го́с­по­ди, услы́ши мя гре́шнаго и убо́гаго раба́ Твоего́, изволе́нием и со́вестию; да́руй ми воста́вшу словесе́м Твои́м поучи́тися, и уны́ние бесо́вское дале́че от мене́ отгна́но бы́ти сотвори́ Твои́ми А́н­ге­лы; да бла­гословлю́ и́мя Твое́ свя­то́е, и просла́влю, и сла́влю Пре­чи́с­тую Бо­го­ро́­ди­цу Ма­ри́ю, Ю́же дал еси́ нам гре́шным заступле́ние, и приими́ Сию́ моля́щуюся за ны; вем бо, я́ко подража́ет Твое́ че­ло­веколю́бие, и моля́щися не престае́т. Тоя́ заступле́нием, и Че­ст­на́го Кре­ста́ зна́мением, и всех свя­ты́х Твои́х ра́ди, убо́гую ду́шу мою́ соблюди́, Ии­су́­се Хри­сте́ Бо́­же наш, я́ко Свят еси́, и препросла́влен во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 5-я
Го́споди Бо́­же наш, е́же согреши́х во дни сем сло́вом, де́лом и помышле́нием, я́ко Благ и Че­ло­веколю́бец, прости́ ми. Ми́рен сон и безмяте́жен да́руй ми. А́н­ге­ла Твоего́ храни́теля посли́, покрыва́юща и соблюда́юща мя от вся́каго зла; я́ко Ты еси́ Храни́тель душа́м и телесе́м на́шим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6-я
Го́споди Бо́­же наш, в Него́же ве́ровахом, и Его́же и́мя па́че вся́каго и́мене призыва́ем, даждь нам, ко сну отходя́щим, осла́бу души́ и те́лу, и соблюди́ нас от вся́каго мечта́ния, и те́мныя сла́сти кроме́; уста́ви стремле́ние страсте́й, угаси́ разжже́ния воста́ния теле́снаго. Даждь нам целому́дренне пожи́ти де́лы и словесы́; да доброде́тельное жи́тельство восприе́млюще, обетова́нных не отпаде́м бла­ги́х Твои́х, я́ко бла­гослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста
24 мо­лит­вы, по числу часов дня и ночи
Дня:
[1] Го́споди, не лиши́ мене́ Не­бе́с­ных Твои́х благ. [2] Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук. [3] Го́споди, умо́м ли или́ помышле́нием, сло́вом или́ де́лом согреши́х, прости́ мя. [4] Го́споди, изба́ви мя вся́каго неве́дения, и забве́ния, и малоду́шия, и окамене́ннаго нечу́вствия. [5] Го́споди, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния. [6] Го́споди, просвети́ мое́ се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние. [7] Го́споди, аз я́ко челове́к согреши́х, Ты же я́ко Бог щедр, поми́луй мя, ви́дя не́мощь души́ моея́. [8] Го́споди, посли́ бла­года́ть Твою́ в по́мощь мне, да просла́влю и́мя Твое́ свя­то́е. [9] Го́споди Ии­су́­се Хри­сте́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́зе живо́тней, и да́руй ми коне́ц бла­ги́й. [10] Го́споди Бо́­же мой, а́ще и ничто́же бла́­го сотвори́х пред Тобо́ю, но даждь ми по бла­года́ти Твое́й положи́ти нача́ло бла­го́е. [11] Го́споди, окропи́ в се́рдце мое́м ро́су бла­года́ти Твоея́. [12] Го́споди Не­бе­се́ и земли́, помяни́ мя гре́шнаго раба́ Твоего́, сту́днаго и нечи́стаго, во Ца́р­ст­вии Твое́м. Ами́нь.

Ночи:
[1] Го́споди, в покая́нии приими́ мя. [2] Го́споди, не оста́ви мене́. [3] Го́споди, не введи́ мене́ в напа́сть. [4] Го́споди, даждь ми мысль бла́­гу. [5] Го́споди, даждь ми сле́зы, и па́мять сме́ртную, и умиле́ние. [6] Го́споди, даждь ми по́мысл испове́дания грехо́в мои́х. [7] Го́споди, даждь ми смире́ние, целому́дрие и послуша́ние. [8] Го́споди, даждь ми терпе́ние, великоду́шие и кро́тость. [9] Го́споди, всели́ в мя ко́рень бла­ги́х, страх Твой в се́рдце мое́. [10] Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния, и твори́ти во всем во́лю Твою́. [11] Го́споди, покры́й мя от челове́к не́которых, и бесо́в, и страсте́й, и от вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи. [12] Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля Твоя́ и во мне гре́шнем, я́ко бла­гослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 8-я, ко Гос­по­ду нашему Ии­су­су Хри­сту
Го́споди Ии­су́­се Хри­сте́, Сы́­не Бо́­жий, ра́ди че­ст­не́йшия Ма́­те­ре Твоея́, и безпло́тных Твои́х А́н­гел, Про­ро́ка же и Предте́чи и Кре­сти́теля Твоего́, бо­гоглаго́ливых же апо́­стол, све́тлых и добропобе́дных му́­че­ник, пре­по­до́б­ных и бо­гоно́сных оте́ц, и всех свя­ты́х мо­ли́т­вами, изба́ви мя настоя́щаго обстоя́ния бесо́вскаго. Ей, Го́с­по­ди мой и Тво́рче, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но я́коже обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́, даждь и мне обраще́ние окая́нному и недосто́йному; изми́ мя от уст па́губнаго зми́я, зия́ющаго пожре́ти мя и свести́ во ад жи́ва. Ей, Го́с­по­ди мой, утеше́ние мое́, И́же мене́ ра́ди окая́ннаго в тле́нную плоть оболки́йся, исто́ргни мя от окая́нства, и утеше́ние пода́ждь души́ мое́й окая́нней. Всади́ в се́рдце мое́ твори́ти Твоя́ повеле́ния, и оста́вити лука́вая дея́ния, и получи́ти бла­же́нства Твоя́: на Тя бо, Го́с­по­ди, упова́х, спа­си́ мя.

Молитва 9-я, ко Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це, святого Петра Студийского
К Тебе́, Пре­чи́с­тей Бо́­жией Ма́­те­ри, аз окая́нный припа́дая молю́ся: ве́си, Ца­ри́це, я́ко безпреста́ни согреша́ю и прогневля́ю Сы́­на Твоего́ и Бо́­га моего́, и мно́гажды а́ще ка́юся, лож пред Бо́­гом обрета́юся, и ка́юся трепе́ща: не уже́ли Гос­по́дь порази́т мя, и по часе́ па́ки та́яжде творю́. Ве́дущи сия́, Вла­ды́­чи­це моя́ Госпоже́ Бо­го­ро́­ди­це, молю́, да поми́луеши, да укрепи́ши, и бла­га́я твори́ти да пода́си ми. Ве́си бо, Вла­ды́­чи­це моя́ Бо­го­ро́­ди­це, я́ко отню́д и́мам в не́нависти зла́я моя́ дела́, и все́ю мы́слию люблю́ зако́н Бо́­га моего́; но не вем, Госпоже́ Пре­чи́с­тая, отку́ду я́же ненави́жду, та и люблю́, а бла­га́я преступа́ю. Не попуща́й, Пре­чи́с­тая, во́ли мое́й соверша́тися, не уго́дна бо есть, но да бу́дет во́ля Сы́­на Твоего́ и Бо́­га моего́: да мя спа­се́т, и вразуми́т, и пода́ст бла­года́ть Свя­та́­го Ду́­ха, да бых аз отсе́ле преста́л скверноде́йства, и про́чее пожи́л бых в повеле́нии Сы́­на Твоего́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва, со Безнача́льным Его́ От­це́м, и Пре­свя­ты́м, и Бла­ги́м, и Животворя́щим Его́ Ду́­хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 10-я, ко Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це
Бла­га́го Ца­ря́ бла­га́я Ма́­ти, Пре­чи́с­тая и Бла­гослове́нная Бо­го­ро́­ди­це Ма­ри́е, ми́­лость Сы́­на Твоего́ и Бо́­га на́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу, и Твои́ми мо­ли́т­вами наста́ви мя на дея́ния бла­га́я, да про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейду́, и Тобо́ю рай да обря́щу, Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, еди́на Чи́с­тая и Бла­гослове́нная.

Молитва 11-я, ко свя­тому Ан­ге­лу хранителю
А́н­ге­ле Хри­сто́в, храни́телю мой свя­ты́й, и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́­га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́­го­сти и ми́­ло­сти Все­свя­ты́я Тро́и­цы, и Ма́­те­ре Го́с­по­да моего́ Ии­су́­са Хри­ста́, и всех свя­ты́х. Ами́нь

Кондак Бо­го­ро­ди­це, глас 8-й
Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, бла­года́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Бо­го­ро́­ди­це; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Пресла́вная При­сно­де́­во, Ма́­ти Хри­ста́ Бо́­га, принеси́ на́шу мо­ли́т­ву Сы́­ну Твоему́ и Бо́­гу на́шему, да спа­се́т Тобо́ю ду́ши на́ша.
Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́­ти Бо́­жия, сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.
Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, не пре́зри мене́ гре́шнаго, тре́бующа Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́ния, на Тя бо упова́ душа́ моя́, и поми́луй мя.

Молитва святого Иоанникия
Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Свя­ты́й: Тро́и­це Свя­та́я, сла́ва Тебе́.
Когда хочешь возлечь на одр свой, читай следующие молитвы:

Молитва святого Иоанна Дамаскина
Вла­ды́ко Че­ло­веколю́бче, не уже́ли мне одр сей гроб бу́дет, или́ еще́ окая́нную мою́ ду́шу просвети́ши днем? Се ми гроб предлежи́т, се ми смерть предстои́т. Суда́ Твоего́, Го́с­по­ди, бою́ся, и му́ки безконе́чныя, зло́е же творя́ не престаю́: Тебе́ Го́с­по­да Бо́­га моего́ всегда́ прогневля́ю, и Пре­чи́с­тую Твою́ Ма́­те­рь, и вся Не­бе́с­ныя Си́лы, и свя­та́го А́н­ге­ла храни́теля моего́. Вем у́бо, Го́с­по­ди, я́ко недосто́ин есмь че­ло­веколю́бия Твоего́, но досто́ин есмь вся́каго осужде́ния и му́ки. Но, Го́с­по­ди, или́ хощу́, или́ не хощу́, спа­си́ мя. А́ще бо пра́ведника спа­се́ши, ничто́же ве́лие; и а́ще чи́стаго поми́луеши, ничто́же ди́вно: досто́йни бо суть ми́­ло­сти Твоея́. Но на мне гре́шнем удиви́ ми́­лость Твою́, о сем яви́ че­ло­веколю́бие Твое́, да не одоле́ет моя́ зло́ба Твое́й неизглаго́ланней бла́­го­сти и ми­ло­се́р­дию, и я́коже хо́щеши, устро́й о мне вещь.

Тропари, глас 2-й
Просвети́ о́чи мои́, Хри­сте́ Бо́­же, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него́.
Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху.
Засту́пник души́ моея́ бу́ди, Бо́­же, я́ко посреде́ хожду́ сете́й мно́гих; изба́ви мя от них, и спа­си́ мя, Бла́­же, я́ко Че­ло­веколю́бец.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресла́вную Бо́­жию Ма́­те­рь, и свя­ты́х А́н­гел Свя­те́йшую, немо́лчно воспои́м се́рдцем и усты́, Бо­го­ро́­ди­цу Сию́ испове́дающе, я́ко вои́стинну ро́ждшую нам Бо́­га воплоще́нна, и моля́щуюся непреста́нно о душа́х на́ших.

Затем целуй крест свой, и осени крестным знамением постель свою, молясь так:
Молитва Че­ст­ному Кре­сту
Да вос­кре́с­нет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́­га, и зна́менующихся кре́­стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Прече­ст­ны́й и Животворя́щий Кре́­сте Гос­по́­день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́с­по­да на́шего Ии­су́­са Хри­ста́, во ад сше́дшаго, и попра́вшаго си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́, Крест Свой Че­ст­ны́й, на прогна́ние вся́каго супоста́та. О Прече­ст­ны́й и Животворя́щий Кре́­сте Гос­по́­день! Помога́й ми со Свя­то́ю Госпоже́ю Де́­вою Бо­го­ро́­ди­цею, и со все́ми свя­ты́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:
Огради́ мя, Го́с­по­ди, си́лою Че­ст­на́го и Животворя́щаго Твоего́ Кре­ста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Затем, вместо чина прощения:
Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́­же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии: вся нам прости́, я́ко Благ и Че­ло­веколю́бец.

Молитва
Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́с­по­ди Че­ло­веколю́бче. Бла­готворя́щим бла­госотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спа­се́нию проше́ния, и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́, и исцеле́ние да́руй. Я́же в мо́ри упра́ви. Путеше́ствующим спутеше́ствуй. Хри­стиа́ном спобо́рствуй. Служа́щим и ми́лующим нас грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам недосто́йным моли́тися о них поми́луй по вели́цей Твое́й ми́­ло­сти. Помяни́, Го́с­по­ди, пре́жде усо́пших оте́ц и бра́тий на́ших, и упоко́й их, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́с­по­ди, бра́тий на́ших плене́нных, и изба́ви я́ от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́с­по­ди, плодонося́щих и доброде́лающих во свя­ты́х Твои́х це́рк­вах, и даждь им я́же ко спа­се́нию проше́ния, и жизнь ве́чную. Помяни́, Го́с­по­ди, и нас, смире́нных, и гре́шных, и недосто́йных раб Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х, мо­ли́т­вами Пре­чи́с­тыя Вла­ды́­чи­цы на́шея Бо­го­ро́­ди­цы и При­сно­де́­вы Ма­ри́и, и всех Твои́х свя­ты́х, я́ко бла­гослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Испове́дание грехов повседневное
Испове́даю Тебе́ Го́с­по­ду Бо́­гу моему́ и Творцу́, во Свя­те́й Тро́и­це Еди́ному, сла́вимому и покланя́емому, От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху, вся моя́ грехи́, я́же соде́ях во вся дни живота́ моего́, и на вся́кий час, и в настоя́щее вре́мя, и в преше́дшия дни и но́щи, де́лом, сло́вом, помышле́нием, объяде́нием, пия́нством, тайнояде́нием, праздносло́вием, уны́нием, ле́ностию, прекосло́вием, непослуша́нием, оклевета́нием, осужде́нием, небреже́нием, самолю́бием, многостяжа́нием, хище́нием, неправдоглаго́ланием, скверноприбы́тчеством, мшелои́мством, ревнова́нием, за́вистию, гне́вом, памятозло́бием, не́навистию, лихои́мством, и все́ми мои́ми чу́вствы: зре́нием, слу́хом, обоня́нием, вку́сом, осяза́нием, и про́чими мои́ми грехи́, душе́вными вку́пе и теле́сными, и́миже Тебе́ Бо́­га моего́ и Творца́ прогне́вах, и бли́жняго моего́ онепра́вдовах; о сих жале́я, ви́нна себе́ Тебе́, Бо́­гу моему́, представля́ю, и име́ю во́лю ка́ятися; то́чию, Го́с­по­ди Бо́­же мой, помози́ ми, со слеза́ми смире́нно молю́ Тя: преше́дшая же согреше́ния моя́ ми­ло­се́р­дием Твои́м прости́ ми, и разреши́ от всех сих, я́же изглаго́лах пред Тобо́ю, я́ко Благ и Че­ло­веколю́бец.

Окончание мо­лит­в
Досто́йно есть я́ко вои́стинну бла­жи́ти Тя Бо­го­ро́­ди­цу, Приснобла­же́нную, и Пренепоро́чную, и Ма́­те­рь Бо́­га на́шего. Че­ст­не́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Бо­го­ро́­ди­цу Тя велича́ем. *
Сла́ва От­цу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́­ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Когда отходишь ко сну, говори:
В ру́це Твои́, Го́с­по­ди Ии­су́­се Хри­сте́, Бо́­же мой, предаю́ дух мой: Ты же мя бла­гослови́, Ты мя поми́луй, и живо́т ве́чный да́руй ми. Ами́нь.